Websites / -shops


Al heb ik weinig ervaring met het coderen van websites, kan ik ze wel goed ontwerpen en inelkaar zetten! Vanuit mijn ervaring als grafisch ontwerper en mijn werkervaring (zowel in loondienst (retail) als in mijn eigen bedrijf), weet ik wat er nodig is om een bedrijf een professionele uitstraling te geven. Zowel visueel als inhoudelijk. 

Even though I have little experience in coding a website, I can certainly design them and put them together! From my experience as a graphic designer and my work experience (as an employee (retail) and in my own company), I know how to give a company a professional look. Visually as well as in content. SROKads


De website die ik heb ontworpen voor SROKads was voornamelijk een informatieve website met een kleine webshop eraan vast. Door SROKads een representatieve website te geven, konden zij de klanten aan de marktkramen doorsturen naar een online platform en hopelijk op die manier met ze in contact blijven. De website omvat een kleine webwinkel, informatie over hoe je om een specifieke vintage advertentie kan vragen en waar je ze kan bezoeken (iets wat heel belangrijk is voor een bedrijf dat zijn meeste klanten van de markten en beurzen haalt). 

 

De website is gecreëerd met Jimdo als basis.


The website I designed for SROKads was mostly for informative purposes with the addition of a small webshop. By giving SROKads a representable website, they were able to redirect the customers they have at their marketstands to an online platform and hopefully stay in contact with them, by providing a small webshop, information on how to ask for a particular vintage ad and where to visit them (a necessity for a business who gets most of its customers at markets and fairs).  

 

 

The website was created using Jimdo as a base.Peper


Peper is mijn eigen bedrijf, dus wat een goed moment om mijn eigen vaardigheden als grafisch ontwerper uit te testen!

Voor de webshop gedeelte van het bedrijf (want eigenlijk verkoop ik het meeste offline, op markten), wou ik ervoor zorgen dat het super herkenbaar was als Peper - niet gewoon een standaard webshop, maar vol gestopt met persoonlijkheid en plezier! Ik heb onderzocht wat voor informatie je (wettelijk) nodig hebt in een webshop, maar ook waar ik zelf naar kijk als klant van een webshop: en dat is meestal makkelijk vindbare informatie - wat weer op heel veel manier geïnterpreteerd kan worden (denk niet alleen aan een FAQ pagina, maar ook aan product omschrijvingen en prijzen). Je wil het de klant zo makkelijk mogen maken.

 

De webshop is gecreëerd met Mijnwebwinkel als basis.


Peper is my own company and what better way to practice your graphic design skills, then to make your own corporate identity! 

For the webshop part of the business (because I actually sell mostly offline at markets), I made sure the website was full on recognisable as Peper - not just some run of the mill webshop, but full of personality and fun! I researched what information you (legally) need in a webshop, but also made sure to research what I look for in a webshop as a customer: which is mostly easy to find information - which can be interpreted in a million ways (think, not just a FAQ page, but also product descriptions and prices). You want to make it as easy as possible for the customer. 

 

The webshop was created using Mijnwebwinkel as a base. Spoor Hiking


Spoor Hiking is een nieuw bedrijf waarbij ik het geluk heb gehad dat ik niet alleen een website voor ze mocht ontwerpen, maar ook hun hele huisstijl. 

De website is deels informatie over het bedrijf en wat het aanbiedt en deels "webshop", waar klanten hun reizen kunnen boeken. Het informatieve gedeelte neemt veel van de website in beslag, omdat klanten goed moeten wat ze voor hun geld kijgen. Niettemin heb ik er voor gezorgd dat (bijna) elke pagina een boek-knop heeft, bovenop degene die al zichtbaar is in het menu, zodat het nooit te moeilijk is voor de klant om die stap te maken. 

 

Omdat het bedrijf nieuw is, is het en de website nog altijd volop in ontwikkeling. Ik zal nieuwe ontwikkelingen gedurende deze tijd blijven toevoegen. 

 

De website is gecreëerd met Jimdo als basis.  


Spoor Hiking is a new company of which I have had the fortune of creating not only their website, but a whole corporate identity for them. 

The website is part information about the business and what it offers and part "webshop", where customers can book their trips. The information part takes up a lot of the website, because customers need to know what they're getting before they're actually willing to part with their money. However, I've made sure that (nearly) each page has a booking-button on top of the one already visible in the menu, so it's never too difficult for customers to make that step. 

 

Because the business is new, it and the website are always evolving. I will add any new updates as they come. 

 

The website is created using Jimdo as a base. SWYM Editing


SWYM Editing is het bedrijf van een zelfstandige redacteur die zich specialiseert in Engelstalige teksten van niet-moedertaalsprekers in voornamelijk de academische wereld, maar ook daarbuiten. Ik heb voor haar niet alleen de website mogen maken, maar ook het logo en heb dit dus ook door de hele website doorgevoerd (de huisstijl!).

 

De website is vooral voor informatieve doeleinden bedoelt en legt dus ook uit wat SWYM Editing precies doet (of kan doen), welke ervaring zij heeft en welke prijs zij hiervoor vraagt. Omdat er dus veel tekst en uitleg is, wou ik het niet saai laten overkomen en heb dus de tekst verdeelt in verschillende kolommen en er bijpassende frisse illustraties voor gemaakt in dezelfde stijl als het logo. 

 

De website is gecreëerd met Jimdo als basis.


SWYM Editing is the company of an independent editor who specializes in English-language texts from non-native speakers, namely in the academic world, but also beyond that. Not only did I make the website for her, but I also designed the logo and so I made sure the website reflected the same look (corporate identity!). 

 

The website is mostly meant for informative purposes and so explains what exactly SWYM Editing does (or can do), what experience she has and what price she charges for this. Because there is a lot of text explaining all of this, I didn't want to make it boring, so I divided the text into different columns and made accompanying clean illustrations in the same style as the logo. 

 

The website is created using Jimdo as a base.Vind je het leuk? Stuur mij een opdracht! / Like what you see? Hire me! 
Stuur een email aan / Get in touch via

captain@captainpolidori.nl